24 luty 2020, autor: mgr Dorota Czachura

INTEGRACJA SENSORYCZNA A GRY PLANSZOWE XXL

GRY, DZIECI, NAUKA, ZDROWIE, EDUKACJA, ZABAWA

         Wielu ludzi ma problemy ze zrozumieniem, co to jest integracja sensoryczna.
Co to jest integracja sensoryczna?
Ujmując najprościej można powiedzieć, że integracja sensoryczna jest to rodzaj trudności z przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji otrzymanych za pomocą wszystkich zmysłów, co sprawia, że wykonywanie wielu codziennych czynności stanowi dla dziecka lub osoby dorosłej duży problem.

         Przez pierwsze siedem lat życia dzieci uczą się odbierania wszystkimi zmysłami bodźców pochodzących zarówno ze swojego ciała, jak i otoczenia. Każda wykonywana przez nie czynność, jak pierwszy kontakt z rodzicami tuż po porodzie, spacer w parku w słoneczny dzień bądź próby poruszania się po podłodze, dostarcza im informacji, które w przyszłości wpłyną na umiejętności uczenia się, a także funkcjonowania w codziennym życiu.

         Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną będą rozwijały się „nierówno” – część ich układu nerwowego funkcjonuje bowiem w sposób zaburzony lub nieprawidłowy, podczas gdy inne obszary działają poprawnie.

         Istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą narazić dziecko na wykształcenie się zaburzeń SI. Wśród nich wyróżnia się wiele sytuacji, które mają miejsce już w trakcie ciąży. Z pewnością będą to palenie papierosów i spożywanie alkoholu przez matkę, zażywanie środków psychostymulujących, itp.

         Osoba cierpiąca na SPD (ang. Sensory Processing Disorder, SPD) ma trudności z przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji otrzymanych za pomocą wszystkich zmysłów, co sprawia, że wykonywanie wielu codziennych czynności stanowi dla niej duże wyzwanie. Jeśli zaburzenia takie nie są skutecznie leczone, może to prowadzić do niezdarności ruchowej, problemów w zachowaniu, niepokoju, depresji, porażek w szkole i wiele innych skutków.

         Objawami zaburzeń integracji sensorycznej może być: wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce, niewłaściwy poziom uwagi, obniżony poziom koordynacji ruchowej, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowy poziom aktywności ruchowej, trudnościami w zachowaniu. Każde z opisanych zaburzeń powinno zostać poddane pracy z terapeutą SI, a elementy terapii wdrażane przez rodziców w domu.

         Jednym z elementów terapii zaburzeń integracji sensorycznej mogą być wielkoformatowe gry planszowe, które oddziałują na różne zmysły dziecka, umożliwiają pewnym obszarom mózgu otrzymywanie informacji koniecznych do poprawnej interpretacji informacji sensorycznych.
Skakanie boso po planszy stymuluje u dziecka zmysł dotyku, reguluje napięcie mięśniowe i uruchamia zmysł równowagi. Koncentracja na prawidłowym wykonaniu zadania, czy ćwiczeń podczas gry pozwala na dłuższe skupienie uwagi. Podobnie rzucanie do celu różnego rodzaju sensorycznymi woreczkami i przedmiotami podczas gry.

         Niebagatelną rolę odgrywają wrażenia wzrokowe i słuchowe. Prawidłowe zrozumienie poleceń motywuje do rywalizacji w czasie gry i poprawia samoocenę, a obserwowanie planszy, monitorowanie wzrokiem jej przebiegu i ogarnianie wielkiego formatu gry stymuluje zmysł wzroku.

         Jako wieloletni pedagog i wychowawca wczesnoszkolny uważam, że granie w gry wielkoformatowe może być jednym z elementów terapii, ponieważ wspomaga pracę zmysłów, wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej, emocjonalnej i poznawczej.
Gry XXL to doskonałe narzędzie do nauki, zabawy i wspierania integracji sensorycznej u dzieci.

edukacyjna gra planszowa XXL dla dzieci, do skakania - Bezpieczni na drodze

> Oferta
znak graficzny logo kumamgre.pl