12 luty 2018, autor: mgr Dorota Czachura

Gry planszowe jako narzędzie wspomagania
rozwoju i edukacji u dzieci.

GRY, DZIECI, NAUKA, EDUKACJA, ZABAWA

         Gry planszowe wykorzystywane są już od czasów starożytnych. Ich zadaniem był nie tylko rozwój intelektualny ale również nauka strategicznego myślenia. Z czasem charakter gier uległ zmianie pozostawiając głównie charakter rozrywkowy. Dzisiaj, wraz z rozwojem technologii informacyjnej gry planszowe zastępują gry komputerowe, które mimo niewątpliwych zalet takich jak np. ćwiczenie refleksu, powodują zanik więzi między ludzkich pewne zubożenie intelektualne. Coraz częściej sięgamy po gry planszowe, które stanowią znakomitą rozrywkę dla całej rodziny.
Świat gier dostępny jest dla dzieci, nastolatków i dorosłych. Sprawia wiele radości a poprzez zabawę rozwija intelektualnie. Gry planszowe bawiąc uczą, integrują rodziny i grupy rówieśnicze. Warto dodać, że gry są bardzo łatwo dostępną rozrywką. Ze względu na walory edukacyjne gry znalazły zastosowanie w szkołach, przedszkolach, świetlicach. Gry planszowe stanowią doskonałe narzędzie wspomagające wiele sfer oddziaływania terapeutycznego. Gry planszowe uczą twórczego myślenia, rozwijają wyobraźnię, zmuszają do współdziałania, uczą planowania pracy.

         Wartość gier planszowych w rozwoju edukacji dostrzeżono już dawno. Przeprowadzone badania wykazały nieocenioną ich wartość już w początkowym etapie edukacji przedszkolnej.

Prof. E. Gruszczyk Kolczyńska zwraca uwagę na pożytki jakie niosą gry w kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej i rozwijania zdolności do wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych.

         Pedagodzy zauważyli szczególną rolę odziaływania gier planszowych na kompetencje matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Na pierwszym etapie nauczania dzieci jedną z podstawowych wartości gier planszowych jest budowanie odporności emocjonalnej. Bowiem wszystkie czynności intelektualne u małych dzieci są regulowane emocjami i zdolnością do wysiłku emocjonalnego w sytuacjach trudnych. Poziom kompetencji matematycznych u dzieci ma bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.
Dlatego wszyscy pedagodzy w swojej pracy używają gier planszowych jako narzędzia edukacyjnego, wpomagającego rozwój dzieci.

         Pokonywanie trudności towarzyszy człowiekowi każdego dnia. Każdy z nas dysponuje wrodzoną mniejszą lub większą odpornością emocjonalną, którą można, a nawet trzeba kształtować zwłaszcza u małych dzieci.

Jako wieloletni nauczyciel przedszkolny i terapeuta pedagogiczny często obserwowałam jak trudną sytuacją w życiu dziecka jest umiejętność radzenia sobie z emocjami zwłaszcza w kontekście porażki. Często prowadzi to do niechęci do podejmowania wysiłku umysłowego w sytuacjach trudnych, a w przyszłości ogranicza odporność na stres i porażki. Zaobserwowałam, że trening dzieci polegający na częstym udziale w różnego typu grach planszowych buduje wiarę we własne siły i możliwości, a tym samym uczy radzić sobie z negatywnymi emocjami.

         Pokonanie własnej słabości jest tylko wstępem do wykorzystania gier planszowych jako doskonałego narzędzia w pracy pedagoga rozwijającego wielorakie kompetencje przy użyciu różnego typu gier planszowych. Do wyboru jest wiele różnego typu gier: zręcznościowe, strategiczne, edukacyjne, ekonomiczne, familijne, itp. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w grach planszowych, nieświadome jak poprzez zabawę poszerzają swoje kompetencje edukacyjne.
W początkowym etapie potrzebna jest zawsze pomoc osoby dorosłej / animatora, choćby do wyjaśnienia reguł gry.
Ale już dzieci starsze pięcio i sześcioletnie w większości radzą sobie samodzielnie lub z niewielką pomocą dorosłego.
Na tym etapie edukacji można zaproponować dzieciom samodzielne konstruowanie prostych gier „ściganek”, a potem „gier – opowiadań”, które dodatkowo uatrakcyjnią czas dzieciom i nauczą ich logicznego myślenia, rozwiną umiejętność liczenia, pozwolą rozwinąć twórcze zdolności dzieci.

         Gry planszowe poprzez zabawę uczą, a przecież czas dziecka powinien być wypełniony zabawą.
Nauka na tym pierwszym etapie rozwoju przychodzi najłatwiej gdy dziecko jest zaangażowane w nią w trakcie zabaw i gier z rówieśnikami lub osobą dorosłą. Dlatego gorąca zachęcam i polecm gry planszowe jako doskonałe narzędzie edukacyjne wpomagające rozwój dzieci poprzed dborą zabawę i ruch.


         autor: mgr Dorota Czachura, nauczyciel wychowania przedszkolnego, polonistka


         Zobacz Naszą ofertę gier.

> Oferta
znak graficzny logo kumamgre.pl