Pobierz logotypy KumamGre

Moje konto

+48 501 602 700

  /  EKOMANIA – OCIEPLENIE KLIMATU

EKOMANIA – OCIEPLENIE KLIMATU

Witaj w Quizie: EKOMANIA - OCIEPLENIE KLIMATU

Co to jest smog?
Czy smog jest niebezpieczny?
Co jest głównym czynnikiem wpływającym na powstawanie smogu?
Czy w czasie smogu można wychodzić z domu?
Co się dzieje, kiedy wdychamy smog?
Czy maseczka na twarzy pomaga chronić przed smogiem?
Czy w czasie smogu można uprawiać sport na zewnątrz?
Kto powinien dbać o środowisko?
Jak zadbać o czyste powietrze w domu na co dzień?
Które rośliny zatrzymują najwięcej zanieczyszczeń powietrza?
Dlaczego parki nazywane są zielonymi płucami miasta?
Jakie urządzenie domowe pozwoli nam zmniejszyć ilość smogu w pomieszczeniach?
Czy należy dbać o środowisko?
Co zrobić, aby oddychać świeżym powietrzem?
Który gaz najbardziej odpowiada za ocieplanie się klimatu?
Czy erupcje wulkanów wpływają na ocieplenie klimatu?
Który gaz jest niezbędny do życia ludzi, zwierząt i roślin na ziemi?
Czy tlen jest trujący dla człowieka?
Jakie szkodliwe cząsteczki znajdują się w smogu?
Co zrobić, żeby ograniczyć emisję smogu?
Czy w smogu znajdują się substancje rakotwórcze?
Który opał jest najmniej szkodliwy dla środowiska?
Kto najbardziej odczuwa negatywne skutki palenia w piecu węgle, drewnem lub śmieciami?
Który gaz jest przenoszony z płuc z krwią do komórek ciała w celu oddychania?
Który gaz jest śmiertelnie niebezpieczny dla życia ludzi, zwierząt?
Który gaz jest głównym składnikiem ozonosfery?
Czy wystarczy zmienić rodzaj opału do palenia w piecu, aby mniej zanieczyszczać powietrze?
Który środek transportu jest ekologiczny?
Jak możemy ochronić nasze drogi oddechowe, kiedy jesteśmy poza domem w czasie dużego smogu, a nie zabraliśmy ze sobą maseczki?
Co jest ekologiczne?
Który środek transportu jest ekologiczny?
Który z wymienionych sportów jest ekologiczny?
Który gaz jest głównym składnikiem powietrza?
Które elektrownie korzystają z energii odnawialnej?
Ocieplenie klimatu powoduje:
Ocieplenie klimatu powoduje:
Wymieranie raf koralowych powoduje:
Co pochłania 90% ciepła promieni słonecznych docierających do ziemi?
Ocieplenie klimatu powoduje:
Ocieplenie klimatu powoduje:
Co to są odnawialne źródła energii?
Co to są nieodnawialne źródła energii?
Które źródło energii jest odnawialne (nie wyczerpie się)?
Które źródło energii jest odnawialne (nie wyczerpie się)?
Które źródło energii jest nieodnawialne (kiedyś się skończy)?
Które źródło energii jest nieodnawialne (kiedyś się wyczerpie)?
Które źródło energii jest nieodnawialne (kiedyś się wyczerpie)?
Które źródło energii jest nieodnawialne (kiedyś się wyczerpie)?
Które źródło energii jest przyjazne dla klimatu?
Które źródło energii jest przyjazne dla klimatu?
Które źródło energii jest przyjazne dla klimatu?
Jak spalanie węgla wpływa na środowisko?
Co pomaga ludziom walczyć z zanieczyszczeniami powietrza i smogiem?
Dlaczego nie wolno palić śmieciami, np. w kominku?
Dziura ozonowa to:
Jak chronić się przed smogiem?
Które siły natury pomagają nam dostarczać energii?
Wytwarzanie energii ze spalania węgla:
W których elektrowniach używa się energii sił natury?
Czym można palić w piecu?
Wytwarzanie energii ze spalania węgla:
Która energia jest ekologiczna?
Która energia jest ekologiczna?
Nadmierne wycinanie drzew:
W efekcie spalania węgla powstaje CO2 (dwutlenek węgla), który:
Dlaczego na kominach fabryk montuje się specjalne filtry?
Ile procent wód morskich i zajmują rafy koralowe?
Dlaczego rafy koralowe są takie ważne?
Czym są panele słoneczne?
Co spowoduje wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza?
Ile polskich miast jest na liście pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy?
Które rośliny absorbują największa ilość CO2 (dwutlenku węgla)?
Jaki będzie skutek wzrostu temperatury na Ziemi?
Co to jest efekt cieplarniany?
Jaki będzie skutek wzrostu temperatury na Ziemi?
Jaki będzie skutek wzrostu temperatury na Ziemi?
Jaki będzie skutek wzrostu temperatury na ziemi?
Dlaczego drzewa są takie pożyteczne?
O ile czasu wdychanie smogu może skrócić życie człowieka?
Spaliny wytwarzane przez auta i samoloty:
Ilość spalin w środowisku można zmniejszyć poprzez jazdę:
Ilość spalin w środowisku można zmniejszyć poprzez:
Specjalne filtry montowane w samochodach:
Co to jest ropa naftowa?
Globalne ocieplenie Ziemi nie może przyczynić się do:
Kwaśne deszcze zawierają w swoim składzie kwasy:
Jakie są społeczne i ekologiczne konsekwencje przeludnienia?
Jakie są społeczne i ekologiczne konsekwencje przeludnienia?
Kwaśne deszcze zawierają w swoim składzie kwasy:
Wartość azotu w atmosferze wynosi:
Który z gazów łącząc się z hemoglobiną blokuje przenoszenie tlenu?
Warstwa atmosfery leżąca najbliżej Ziemi to:
Czy smog można zobaczyć?
Czy smog śmierdzi?
Czy maski antysmogowe mają sens?
Do odnawialnych źródeł energii nie zaliczamy:
Drugim, po paliwach stałych, źródłem energii w Polsce jest:
Wyższe temperatury i wilgotność w okresie wiosenno-letnim ułatwiają rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych przenoszonych przez:
Który ze związków chemicznych nie jest gazem cieplarnianym?
Przeciętny spadek temperatury w troposferze na 100 m wynosi:
Drugim pod względem wielkości emitentem dwutlenku siarki jest:
Udział procentowy dwutlenku węgla w powietrzu przy powierzchni Ziemi wynosi:
Drugim pod względem rozpowszechnienia pierwiastkiem na Ziemi jest:
Ozonowa warstwa ochronna znajduje się w obrębie:
Chmury są zjawiskiem występującym w:
Dziurę ozonową odkryto ponad 20 lat temu nad:
O ile procent (wg naukowców z NASA) zmniejszyła się grubość pokrywy lodowej basenu arktycznego w ostatnich 20 latach XX wieku?
W stratosferze panuje temperatura
Temperatura w przestrzeni międzyplanetarnej spada do:
W którym roku odbył się „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro?
Z ideą zrównoważonego rozwoju związana jest:
Jak się chronić, gdy jest smog?
Co to jest niska emisja?
Skąd bierze się smog?
W jakich miesiącach najczęściej pojawia się w Polsce smog?
Jakie warunki atmosferyczne sprzyjają powstawaniu smogu?
Na jaki kolor smog zabarwia powietrze?
Który z czynników sprzyja powstawaniu smogu?
Co jest najczęściej efektem smogu?
Nadmierne wycinanie drzew i lasów:
Nadmierne wycinanie drzew i lasów:
Jak smog wpływa na nasze zdrowie?
Jak smog wpływa na nasze zdrowie?
Ile osób umiera w Polsce, według szacunków, na skutek zanieczyszczeń powietrza?