Pobierz logotypy KumamGre

Moje konto

+48 501 602 700

  /  BEZPIECZNI NA DRODZE

BEZPIECZNI NA DRODZE

Witaj w Quizie: BEZPIECZNI NA DRODZE

Kogo zaliczamy do uczestników ruchu?
Kogo obowiązują przepisy ruchu drogowego?
Jakich oficjalnych przepisów powinni przestrzegać wszyscy uczestnicy ruchu drogowego?
Czy podczas wyjścia z rodzicami powinniśmy zwracać uwagę na bezpieczeństwo na drodze?
Czym jest zasada ograniczonego zaufania?
Czym jest droga?
Z czego składa się droga?
Do czego przeznaczona jest droga?
Czy torowisko jest częścią drogi?
Czy chodnik jest częścią drogi?
Czy pobocze jest częścią drogi?
Którą część drogi mogą poruszać się rowerzyści?
Którą część drogi mogą poruszać się rowerzyści?
Który pojazd jest ekologiczny?
W jakich sytuacjach rowerzyści mogą poruszać się chodnikiem?
W jakich sytuacjach rowerzyści mogą poruszać się chodnikiem, jeśli obok nie ma ścieżki rowerowej?
W jakich sytuacjach rowerzyści mogą poruszać się chodnikiem, jeśli obok nie ma ścieżki rowerowej?
W jakich sytuacjach rowerzyści mogą poruszać się chodnikiem jeśli obok nie ma ścieżki rowerowej?
W jakich sytuacjach rowerzyści mogą poruszać się po jezdni?
Czy rowerzyści mogą poruszać się po jezdni?
Czy ścieżka rowerowa jest częścią drogi?
Czy ścieżka rowerowa jest częścią chodnika?
Czym jest chodnik?
Co powinien zrobić kierowca wyjeżdżający z posesji jeśli wyjazd biegnie w poprzek chodnika, a chodnikiem idą piesi?
Kto ma pierwszeństwo na części chodnika będącego również drogą wyjazdową z posesji?
W jaki sposób w niektórych miejscach chodnik oddzielony jest od jezdni?
Czy możemy przechodzić nad łańcuchami/barierkami oddzielającymi chodnik od jezdni?
Kiedy przechodzenie nad łańcuchami/barierkami oddzielającymi chodnik od jezdni jest dozwolone?
Czy piesi mogą wejść na ścieżkę rowerową?
Czy piesi mogą wejść na ścieżkę rowerową?
Czy piesi mogą wejść na ścieżkę rowerową?
Czy piesi mogą wejść na ścieżkę rowerową?
Kto ma pierwszeństwo na ścieżce rowerowej?
Co powinien zrobić pieszy na ścieżce rowerowej widząc nadjeżdżającego rowerzystę?
Czy samochody mogą parkować na chodniku?
Czy samochody mogą wjeżdżać na chodnik?
Jaką szerokość chodnika powinien zostawić dla pieszych parkujący na chodniku pojazd?
Co powinniśmy zrobić widząc parkujący na chodniku samochód (w danym miejscu jest to dozwolone znakami)?
Czy przechodząc obok manewrującego samochodu, który chce zaparkować, powinniśmy zachować szczególną ostrożność?
W jaki sposób chodzimy w czasie wyjścia grupowego z przedszkola czy szkoły, np. do parku?
Dlaczego podczas grupowego wyjścia z przedszkola czy szkoły powinniśmy chodzić parami?
Którą stroną chodnika powinna chodzić grupa pieszych?
Jaki ruch obowiązuje na chodniku?
Czego nie powinni robić uczestnicy grupy na chodniku podczas grupowego wyjścia?
Czego nie powinni robić uczestnicy grupy na chodniku podczas grupowego wyjścia?
Czego nie mogą robić uczestnicy grupy na chodniku podczas grupowego wyjścia?
Kto powinien zwracać uwagę na bezpieczeństwo na drodze?
Czym jest przejście dla pieszych?
Czym jest przejście dla pieszych?
Czy przejście dla pieszych może znajdować się na ścieżce rowerowej?
Kto ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych?
Jak może być oznaczone przejście dla pieszych?
Jak może być oznaczone przejście dla pieszych?
Jak specjalnie może być oznaczone przejście dla pieszych w pobliżu szkół?
Jak specjalnie może być oznaczone przejście dla pieszych w pobliżu szkół?
Jak potocznie nazywa się przejście dla pieszych, gdzie na jezdni namalowane są pasy?
W pobliżu jakich placówek maluje się na jezdni białe pasy na czerwonym tle?
Jak nazywa się pas ruchu dla rowerzystów, który wydzielony jest obok chodnika?
Czy istnieją ścieżki pieszo-rowerowe?
Jakie wyróżniamy rodzaje ścieżek pieszo-rowerowych?
Kto ma pierwszeństwo na ścieżkach pieszo-rowerowych?
Jak powinien zachować się rowerzysta jadący po chodniku i dojeżdżający do przejścia dla pieszych, gdy nie ma ścieżki rowerowej?
Jak powinien zachować się rowerzysta jadący po ścieżce rowerowej dojeżdżający do przejścia dla pieszych obok którego biegnie ścieżka rowerowa?
Co powinniśmy zrobić przed przejściem dla pieszych?
Dlaczego przed przejściem dla pieszych powinniśmy rozejrzeć się (spojrzeć najpierw w lewo, potem w prawo, jeszcze raz w lewo i dopiero przejść?
Czy w każdym momencie możemy wejść na przejście dla pieszych?
Czy w każdym momencie możemy wejść na przejście dla pieszych?
Czy możemy stanąć na środku przejścia dla pieszych?
Jaki kolor wyświetlony na sygnalizatorze przy przejściu dla pieszych oznacza „STÓJ”?
Jaki kolor wyświetlony na sygnalizatorze przy przejściu dla pieszych oznacza „IDŹ”?
Kiedy możemy przejść przez przejście dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną?
Kiedy powinniśmy zatrzymać się przed przejściem dla pieszych wyposażonym w sygnalizację świetlną?
Czy przed przejściem dla pieszych, mając zielone światło do przejścia, warto zastosować dodatkowe środki ostrożności, jak przez przejściem przez pasy bez sygnalizacji?
Czy możemy iść wzdłuż drogi, jeśli nie ma chodnika?
W. Jaki sposób powinniśmy poruszać się poboczem, jeśli idziemy w grupie?
Którą stroną jedni powinniśmy chodzić jeśli przy drodze nie ma chodnika?
Dlaczego powinniśmy chodzić lewą stroną jezdni – lewym poboczem, jeśli przy drodze nie ma chodnika?
Co powinniśmy mieć ze sobą, dla własnego bezpieczeństwa, kiedy poruszamy się poboczem?
Co powinniśmy zrobić idąc poboczem, kiedy widzimy nadjeżdżający z naprzeciwka samochód?
Czy możemy wejść z pobocza na jezdnię?
W jaki sposób powinniśmy poruszać się poboczem, jeśli idziemy z rodzicem?
Czy poruszając się z rodzicem lewym poboczem powinniśmy iść gęsiego?
Ile trzeba mieć lat, aby móc uzyskać kartę rowerową?
Czym jest karta rowerowa?
Czy po 18. roku życia do poruszania się po drogach publicznych musimy posiadać kartę rowerową?
Do czego uprawnia nas posiadanie karty rowerowej?
Czy dzieci do 10. roku życia mogą poruszać się rowerem bez opieki?
Czy osoby powyżej 10. roku mogą poruszać się po drogach publicznych?
Jak traktowane są osoby do 10. roku życia poruszające się na rowerze?
Czy w Polce jazda na rowerze powinna odbywać się w kasku?
Dlaczego jadąc na rowerze powinniśmy zakładać kask, mimo, że nie jest to nakazane prawem?
Czy jadąc we dwoje na rowerach możemy poruszać się obok siebie?
Czy rowerzystów obowiązują znaki i sygnalizacje świetlna?
W jakie obowiązkowe elementy powinien być wyposażony rower poruszający się po zmierzchu?
W jakich innych sytuacjach, oprócz jazdy po zmierzchu, powinniśmy mieć włączone oświetlenie roweru?
Co dodatkowo możemy zrobić po zmierzchu, oprócz oświetlenia roweru, aby być lepiej widocznym dla innych użytkowników drogi?
W jakiej odległości od roweru jadącego po jezdni powinien wyprzedzać go jadący samochód?
Które dzieci, podróżując samochodem osobowym, powinny korzystać z fotelika bezpieczeństwa?
Czy podczas jazdy samochodem, jako pasażer, możemy rozmawiać z kierowcą?
Czego powinniśmy unikać jadąc jako pasażer samochodu osobowego?