Pobierz logotypy KumamGre

Moje konto

+48 501 602 700

  /  DZIECI   /  Gry planszowe w edukacji przedszkolnej a współzawodnictwo i rywalizacja.
Wpis - KumamGre.pl

Gry planszowe w edukacji przedszkolnej a współzawodnictwo i rywalizacja.

 

Większości z nas gry planszowe kojarzą się z okresem dzieciństwa i zabawą. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z ogromu możliwości edukacyjnych tkwiących w takiej formie aktywności. Obecnie istnieje na rynku wiele rodzajów gier planszowych, które można wykorzystać i dopasować do treści programowych obowiązujących w podstawie programowej przedszkola.

Atrakcyjność gier to dobra recepta na przełamanie rutyny i rozbudzenie ciekawości u dzieci.
Gry planszowe służą do doskonalenia różnych sprawności umysłowych u dzieci: uwagi, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, a także zmuszają do samodzielnego podejmowania decyzji, jak i do zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Gry planszowe stają się tym samym swoistym pomostem ułatwiającym dzieciom przejście z przedszkola do szkoły.

Oprócz walorów edukacyjnych gry planszowe spełniają ważne funkcje wychowawcze:

  • gry planszowe umożliwiają współdziałanie
  • gry planszowe sprzyjają uspołecznianiu
  • gry planszowe uczą poszanowania przyjętych norm
  • gry planszowe uczą wygrywania
  • gry planszowe uczą przegrywania
  • gry planszowe integrują grupę dzieci

 

Zazwyczaj gry planszowe mogą być przeznaczone dla jednej lub wielu osób. W ten sposób przeprowadzony podział powoduje różne skutki dla edukacji. W sytuacji, gdy dziecko gra samodzielnie, nieświadomie („mimochodem”) przyswaja sobie treści i reguły, jakie zawiera gra. Zwiększenie osobistego i emocjonalnego zaangażowania uczestnika gry sprawia, że materiał i nabyte umiejętności są bardziej trwałe.
Gry planszowe są jednak przede wszystkim odmianą, zabawy, która odnosi się do interakcji międzyludzkich, które wymagają od dziecka umiejętności pracy w grupie i panowania nad swoimi emocjami, zwłaszcza tymi negatywnymi. Wartością samą w sobie może stanowić konieczność współpracy z innymi uczestnikami gry i zasady „fair play”. Podczas gry każdy z uczestników ma równe szanse, czasem decyduje szczęście, ale najczęściej popłaca logiczne myślenie i odpowiednia odporność emocjonalna.

Gry tzw. „planszówki” dają dzieciom możliwość przygotowania się do tego, na czym polega „zdrowa rywalizacja” i jakim regułom powinna podlegać. Wszczepiają one uczciwość – przy okazji wspólnej gry nauczyciel lub osoby dorosłe mogą swoją postawą pokazać dziecku, że oszustwo w grze nie popłaca (również w życiu realnym).

Pierwszą i najważniejszą zasadą we wprowadzaniu gier planszowych jest postawa nauczyciela / opiekuna, który powinien podać instrukcję w sposób prosty, zwięzły, a najlepiej poparty prezentacją. Dzięki temu dzieci łatwiej przyswoją sobie zasady i nie będą się zniechęcać. W razie potrzeby należy powtarzać zasady w czasie gry. Z praktyki dopiero po kilku rundach uczestnicy przyswajają reguły i bezbłędnie je stosują. Niemniej ważny jest odpowiedni dobór gry planszowej, dostosowanej do wieku i etapu rozwojowego dziecka.

Wykorzystując gry planszowe w edukacji przedszkolnej umożliwiamy dzieciom wszechstronny i skuteczny rozwój, kształtując u dzieci właściwości, które są niezbędne i potrzebne w uczeniu się. Są to między innymi: planowa realizacja zamierzeń, umiejętność analizy i syntezy porównywania i obserwacji. Jednocześnie motywujemy dzieci do aktywność poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowania otaczającą rzeczywistością społeczną i przyrodniczą.

Gry planszowe są dobrym sposobem na opanowanie trudnej sztuki regulacji emocji przy poznawaniu reguł i w przypadku porażek. Gry planszowe to przyjazne narzędzie edukacyjne, które stwarza odpowiednie warunki do rozwoju, nauki i kształtowania szeregu umiejętności u dzieci.

Zasady komentowania na stronie Administratora, KUMAMGRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Michałowicach (32-091) przy ul. Legionowej 11 w KRS: 0000861918, REGON: 387113320, NIP: 5130267796 zostały wskazane w Polityce prywatności.
Przeczytaj zanim skomentujesz.


Napisz komentarz